14 Temmuz 2024
Medreseler

DERVİŞ GAZİ MEDRESESİ – TİRE / İZMİR

Tirenin Bahçe kahve semtindedir. Banisi Derviş Bayezit’in oğlu Derviş Ali’dir. 
Halk arsında daha çok Derviş Gazi Medresesi olarak tanınmaktadır.
XV. YY: yapılarındandır. Medrese, zaviyenin (Mescid) kuzey kesiminde yer almaktadır. 10 odası vardır. Gördüğü onarımlarla özelliğini önemli ölçüde yitirmiştir.
1837 yılı kaydında müderrisleri, Hacı Mustafa, oğlu Hacı Mehmet Efendi, Hacı Musa, ve Kadı Sadullah olarak görülmektedir.
Medrese odaları bir süre yoksullar barınağı olarak kullanılmıştır. Şu an medrese odaları yıkılmak üzeredir.
Kaynak: A. Munis Armağan ( Tire Ansiklopedisi )