14 Haziran 2024
Köprüler

KÜTÜR KÖPRÜSÜ – TERCAN / ERZİNCAN

Tercan-Erzincan güzergâhındaki Akyurt Köyü sınırları içinde ve Karasu Irmağı üzerinde yer alan köprü, hâlihazırda kuzey-doğu güney-batı yönünde uzanan bir kalıntıdan ibarettir. Mevcut izlere göre, takriben 180 metre uzunluğunda olduğu anlaşılan köprüden, geriye, kuzey-doğu ve güney-batı kanatlarındaki rıhtım-yolları kalabilmiş; ırmağı aşan gözler ve kemer ayakları bütünüyle ortadan kalkmıştır. Bugün düşey dikdörtgen prizmal kütleler halinde mevcut ayak dizilerinin, eski köprüye ait olmadığı ve 20. yüzyılda inşa edildikleri rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Yeni yol yapıldıktan sonra, eski köprü ayakları da kendi kaderine terk edilmiştir.
Köprünün inşa kitâbesi yoktur; özellikle, kuzey-batı kanadında ve nispeten özgün kalabilmiş rıhtım-yol üzerindeki düzgün kesme taş işçiliğine bakılırsa, Selçuklu çağında ve 13. yüzyılda inşa edilmiş olması muhtemeldir.
KAYNAK: SELÇUKLU MİRASI