20 Mayıs 2024
Kaleler

BEYDAĞ KALESİ – BEYDAĞ / İZMİR

İzmir ili, Beydağ ilçesi, Beyköy yolu üzerinde Atatürk Mahallesinde Kuzey ve doğu duvarları halen görülebilen çift sıra surdan yapılmış kaledir.
Kuzey cephesinde kademeli olarak basamakla çıkıldıktan sonra, kuzeybatıdan başlayarak kuzeydoğuya doğru devam eden moloz taştan harç ile örülmüş ilk sur duvarı görülür. Doğu kısmında ise orijinal duvar yıkılmış ve düzensiz taşlardan harçsız olarak yeni duvar örülmüştür. Kuzey cephesindeki ilk sur duvarından sonra tekrar basamaklarla çıkıldığında ikinci sur duvarı ile karşılaşılır. Bu duvarın kuzeybatı ucunda burç yer alır. İkinci sur duvarı; kuzeybatıdan güneye devam eden bölümünün yol kenarında tahrip olması ve yıkılması nedeniyle izlenememektedir.