14 Haziran 2024
Hamamlar

NİLÜFER HATUN HAMAMI / ORHAN GAZİ HAMAMI – YARHİSAR – YENİŞEHİR / BURSA

Yenişehir’e bağlı Yarhisar köyünde eski hamam kalıntısı. Caminin bulunduğu yamacın doğusunda, dere yatağı üzerindedir. Bir soğukluğu, iki sıcaklığı ve külhanı ile, günümüze ancak iki duvarı gelebilmiş bir mekânı daha vardır. Hamam bölümleri kubbe, külhanı tonoz örtülüdür. Kenarı 5 metre olan kare biçimli soğukluktan geçilen iki sıcaklıktan biri soğuklukla aynı boyutlarda, öteki biraz daha büyüktür. Sıcaklığın birine sonradan bir kapı açılmıştır. Hamam zemininde yer yer mermer kalıntılarına rastlanmaktadır.. Duvarları moloz taş ve tuğla karışımı, kubbeler ise tuğla ile örülmüştür. Yapının restorasyonu 2012
Yılında tamamlanmıştır.
Nilüfer Hanım (Holofira):
Bilecik (Belokome) Tekfuru (ya da oğlu) Yarhisar Tekfuru’nun kızı olan nişanlısı Holofira (Nilüfer) ile evlenme hazırlıkları içindeydi. Eski dostu Osman Gazi de düğüne çağırılacak ve pusuya düşürülüp öldürülecekti. Osman Gazi’nin gerçek dostu olan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal, bu haince planı haber verir. Osman Gazi bunun üzerine, onlara karşı bir plan ve pusu hazırlar. Kadın kılığına soktuğu 40 yiğidi ile önce Bilecik kalesini ele geçirir. Sonra düğün alayını Kaldırak denilen yerde kıstırarak tutsak eder. Bunların arasında gelin Holofira da vardı. Güzel bir kızdı ve soylu bir aileden geliyordu. Adını Nilüfer olarak değiştirdiler. Osman Gazi, O’nu oğlu Orhan’la evlendirdi. Nilüfer Hatun evlendiğinde 17 yaşındaydı. Bu evlilikten Süleyman (Paşa) ve Murat (I. Murat) adında iki erkek çocukları oldu. Gayrı Müslimlerden alınan ilk padişah hanımıdır.
Nilüfer Hatun iyiliksever ve hayır işlerine düşkünlüğü ile bilinir.
Bursa’nın batısından geçen çayın üzerine kendi adıyla anılan köprüyü yaptırmıştır. Bu çaya da “Nilüfer Çayı” denmiştir.
Bursa hisarının “kaplıcakapı” denilen kısmında bir tekke ve “Darphane” Mahallesi’nde de bir mescit yaptırmıştır. Bu mescidin Orhan Gazi’nin aynı adı taşıyan kızına ait olabileceğini ileri sürenler
de vardır.
Öldüğünde Tophane semtinde eşi Orhan Gazi’nin kabrinin bulunduğu türbeye defnedilmiştir.
KAYNAK: BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ