24 Haziran 2024
Hamamlar

CİMŞİT BEY HAMAMI – HARPUT / ELAZIĞ

Sarahatun Cami bitişiğinde, bir Osmanlı Dönemi yapısıdır. Bu yapı Yavuz Sultan Selim’in Sipahi beylerinden Cimşit Bey tarafından XVI. asrın ilk yarısında yaptırılmıştır. Soyunma yeri kare plânlı, üzeri kubbe ile örtülü olup, iki kapısı mevcuttur. Yıkanma yeri Sarahatun Cami’sine dayanır. Dört eyvanlı köşelerde birer kubbeli halvet bulunmaktadır.

    Cimşit Bey Hamamı, Harput Mahallesi Sarahatun Camii bitişiğinde yer almaktadır. Yapı üzerinde herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Yavuz Sultan Selim’in Hanın Sipahi beyi Cimşit (Cemşit bey) tarafından yaptırıldığı, hamamın muhtemel tarihinin 16. yy ilk çeyreği olarak kabul edildiği bilinmektedir. Mülkiyet Vakıflara aittir.

    Klasik Osmanlı dönemi plan şemasını gördüğümüz hamam dört eyvanlı ve köşe hücreli tipolojiye sahip doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Sırasıyla soğukluk (soyunmalık), ılıklık, sıcaklık ve külhan olarak sıralanmıştır. Soğukluk bölümüne giriş güney cephede olup ortada havuz ve kuzey, doğu ve batı duvarların önünde sekiler bulunmaktadır. Bu sekilerin daha önce önünde ahşap veya kumaş şeklinde giyinme kabinleri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Üst örtüsünde aydınlık feneri olup kubbe örtülüdür. Soğukluktan ılıklığa geçildiğinde iki yan mekândan oluştuğu, bu mekânlar tuvalet ve tıraşlık olarak kullanılmaktadır. Sıcaklık bölümü biri giriş eyvanı olmak üzere dört eyvanı ve köşede halvet hücresi bulunmaktadır. Eyvanlar sivri kemerli, halvet hücreleri ise basık ve dar geçişli bir girişi vardır. Sıcaklık bölümü eyvanlar beşik tonozlu, halvet odaları ise kubbe örtülüdür. Zemin ve duvarların tamamı mermer kaplıdır. Hamam yapımında kesme taş, kubbede tuğla, ılıklık ve sıcaklık bölümünün içinde mermer kullanılmıştır. Herhangi bir süsleme öğesi bulunmamaktadır. Günümüzde lokanta olarak işlev görmektedir.  Bugün Lokanta olarak kullanılmakta ve Vakıflara ait bir yapıdır.