22 Mayıs 2024
Hamamlar

BÜYÜK HAMAM – ÖDEMİŞ / İZMİR

Ödemiş Emmioğlu Mahallesi Otel sokak No:5/a dadır. Bıçakçı Esseyit Ali Ağa tarafından hicri 1222 yılında yaptırılmıştır.
Doğu batı doğrultusunda uzanan yapı taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Dış duvarlar ve kubbelerin üzeri horasan harcı ile sıvalıdır. Soyunmalık, ılıklık ve Sıcaklık mekanlarından oluşmaktadır. Soyunma mekanları iki katlıdır. ve ahşap çatı ile örtülüdür.
Soyunmalıktan sivri kemerli bir açıklık ile ılıklık mekanına geçilir. Buradan da kubbe ile örtülü sıcaklık mekanına ulaşılır. Ilıklık mekanının ortasında mermer kaplı göbek taşı kuzeydoğu ve batı kenarlarında kurnaların bulunduğu hücreli sekiler vardır. Sıcaklığın doğusundaki külhan sağlamdır. Külhanın güney batısında su depolan yer alır.. Kubbe ve tonozlarda Işıklandırmaya yarayan küçük pencere gözleri bulunur. Çalışır durumdaki hamam bu gününe kadar bazı değişikliklere uğramış olmasına karşın tadilat görmemiştir.
KAYNAK:İZMİR Taşınmaz Kültür varlıkları Envanteri