17 Nisan 2024
Çeşmeler

DAYIZADE KERİMESİ HATİCE HANIM ÇEŞMESİ – BERGAMA – İZMİR

  Turabey Mahallesi, Fabrika sokakta yer alan evin duvarına bitişik çeşme, derin bir niş içerisinde yer almaktadır. Yuvarlak kemerli olup, üzengi taşı ve yalağı ile günümüze sağlam gelebilmiştir. Çeşme bugün kullanılmamaktadır. Kesme taş malzeme ile inşa edilen yuvarlak kemerinin içinde üç satırlık bir kitabesi vardır. Kitabesine göre çeşme H. 1300 (1884) tarihli olup Dayızade kerimesi Hatice Hanım tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında Dayızade Hatice Hanım Çeşmesi olarak bilinmektedir. Kitabesinde şu satırlar yer alır:

Sahibü’l-hayrat ve’l hasenat

Dayızade kerimesi Hatice Hanım

Sene /H. 1300) 1884

   Çeşme acayip bir renk ile boyanmış bütün özelliğini kaybetmiştir.

Bir yanıt yazın