5 Mart 2024
Çeşmeler

AİŞE KADIN ÇEŞMESİ – BERGAMA / İZMİR

1775/1776

 Ulucami Mahallesi’nde Soğan Dere Sokağı üzerinde, 656 ada 27 parselde bulunan kârgîr evin duvarında, kemerli yapıdadır. İbrahim Ağa’nın kızı Aişe Kadın tarafından h.1189

(1775/1776) yılında yaptırılmıştır.

   Evin duvarında, girinti halinde olan çeşmenin üzeri sıvanıp boyandığı için yapı malzemesi görülmemektedir. Binanın duvarında gömülü halde devşirme taşlar dikkat çekmektedir. Çeşmenin alt bölümde yan yana iki küçük kemer yapısı görülür. Bunlardan birinde metal su oluğu varsa da suyu akmamaktadır. Çeşmenin önünde bulunan yalak kısmı da oyma taştan yapılmıştır. Çeşme kemerinin altında dört satırlık mermer kitabesinde okunabildiği kadarıyla “İlahi fazl-ı lütf sene 1189 …küşad eyledi /

……………… olsun / ………… İbrahim Ağa’nı kızı

Aişe Kad / ın ruhiçun el-Fatiha…” yazmaktadır.