23 Haziran 2024
Çeşmeler

CİHANOĞLU CAMİ SEBİLİ – KOÇARLU / AYDIN

Cihanzade Mustafa Ağa Cami Hacı Mustafa ağa camii adıyla da anılmaktadır. Koçarlı kent merkezinin en eski camisidir. Çarşı içerisinde merkezi bir konuma sahiptir. 17. yüzyılın ikinci yarısında (1753-1756) yapıldığı bilinmektedir. Birincisi 1850’li yıllarda olmak üzere birkaç defa onarım geçirmiştir. En son onarım ise betonlaşmayı önlemek ve oluşan tahribatları gidermek için birkaç yıl önce yapılmıştır

Cihanoğlu Cami sebili ise hicri 1093 tarihinde Cihanzade İbrahim ağa tarafından babası için yaptırılmıştır. Cami avlusunun sağ tarafındaki çıkışa yakın yerdedir. Sebilin kitabesi vardır.

Kitabede; 

Yaptı Cihanzade İbrahim ağa pederi için bir sebil

Virsün ruz-i ceza ana ecr-i cezil

Sene bin dokuzan üç tarihi cemaziyelahir

Afv idüb cürmüniçere ab-ı kevser-i sersebil..  yazmaktadır.

Bir yanıt yazın