23 Haziran 2024
Camilerin Bölümleri

CAMİLERİN BÖLÜMLERİNDEN KÜRSÜ

KÜRSÜ

    Kürsü: Kalabalığa karşı konuşma yapan kişilerin bulunduğu yüksek yer kürsü olarak bilinmektedir. Genel olarak Türkçede en önemli ve en çok kullanılan anlamı budur. Herhangi bir kişi birden fazla kişiye hitap etmek istediğinde, bu kişilerden birazdan yüksek noktaya çıkar ve buna kürsü denir.

     Camilerde, vaiz ve ders vereceklerin oturmasına mahsus, üstüne birkaç basamaklı bir merdivenle çıkılan seyyar veya sabit sedir. Bunların üstü oymalarla süslü, ağaçtan taht gibi yapılmış olan yerlerine bir minder konulur. Önlerinde kitap koymaya mahsus rahleler vardır. Bunlar genellikle tahtadan oymalı ve sedefli olarak gayet süslü yapılırlar. Bazı camilerde mermerden yapılmış olanları da vardır. Camilerin başlıca eşyasından birini meydana getirir ve her camide bir iki tane bulunur. Camilerde bulunan bu kürsülere vaaz kürsüsü denir. Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yerdir. Arapça kurs kelimesinden gelmektedir.

KÜRSÜ NE DEMEK?

Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer

Ana bilim dalı.

Sandalye.

Bir fakültede araştırma ve öğretim birimi, bölüm.

Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer.

Üniversitelerde aynı alanda ya da birbirine çok yakın alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma birimi.

Profesörlük yeri.

Kaynak: ileilgili.org