20 Temmuz 2024
Camiler

YELKİ AŞAĞI ÇARŞI CAMİ – GÜZELBAHÇE / İZMİR

İzmir İli Güzelbahçe İlçesi Yelki Beldesinde bulunan bu cami kitabesine göre 1879 ( H: 1295) yılında yapılmıştır. Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Caminin giriş kapısının sağ üst tarafında bir kitabesi vardır. Fakat kitabe garip bir renge boyandığından pek okunamamaktadır. Taş. Tuğla almaşık malzemeyle yapılmış kırma çatılı bir camidir. Yapıda yuvarlak kemerli pencereler görülmektedir. Caminin yanında yine taş malzemeli, çift şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. Cami mihrabının üzerindeki süslemeler ve pencerelerin üzerindeki süslemeler dikkat çekmektedir. Caminin ön tarafında camekânla kapatılmış son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin içine bu son cemaat yerinden merdivenle girilmektedir. Caminin tavanı ahşap ve tavanın tam ortasında kabartma bir tavan süslemesi bulunmaktadır.  Cami beldenin meydanında bulunmaktadır.