21 Haziran 2024
Camiler

NAMAZGÂH CAMİ – KIRKAĞAÇ – MANİSA

Cami Kadiriye Mahallesi 69. Sokakla 6.sokağın kesiştiği yerde bulunmaktadır.

Cami, Geçirdiği onarımlar sonucu orijinal görüntüsünden uzaklaşmıştır. En erken 19.yüzyıl ortalarında yapılmış olmalıdır. Yaptıran (Banisi) Hacı Süleyman Ağadır.

Kitabe:

Nebi-i bud sahib-ül hayrat ali hem / Hacı Süleyman Ağa Hak akarında çok kerem

Sad hezâr rahmet etsin ruhuna anın kerim / Cennet-i Ala’ya karşı çekdire ana lecim

Ol evladıyla cümle cem edip mü’minleri / Rûz-i mahşerde içinde haşr edeceği ğam

Hak teala lutf edip Lütfi derki tarihini / Amelinin menba ve cami beyti haram

    Kadiriye Mahallesi’nde bulunan cami, Kırkağaç’taki diğer camiler de olduğu gibi kareye yakın dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve düz tavanlıdır. Cami yakın tarihte tamamen yenilenmiştir. Sonradan ilave edilmiş enlemesine dikdörtgen planlı son cemaat yerinden harime giriş kapısının üzerinde kitabesi bulunmaktadır.

    Caminin doğu cephesinde altta ve üstte üçerden altı adet pencere açıklığı görülmektedir. Güney cephede aynı düzenlemeye sahiptir. Güneydoğu köşesi pahlanmıştır.

Caminin harimine kuzeydeki son cemaat yerine açılan kapıdan girilir. Harimin kuzeyinde dört yuvarlak direk üzerine oturtulmuş mahfil çıkıntısı bulunmaktadır. Mahfilin mihrap eksenindeki orta kısmı yanın yuvarlak biçimde dışa taşkındır. Mahfil bölüntüsü ile güney duvarı arasında kalan kısımdan harimin enlemesine yöneliş gösteren planı açık biçimde hissedilmektedir. Cami iç duvarları diğerlerinde de olduğu gibi yerden yaklaşık 1. 5 m. yüksekliğe kadar fayansla kaplanmıştır. Yanın yuvarlak fondaki mihrap nişi de fayansla kaplanmıştır. Güneybatıda bulunan ahşap minber ise maviye boyanmasına rağmen orijinal izlenimi vermektedir. Harimin de dış cepheler gibi büyük oranda elden geçirildiği görülmektedir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI

FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA GÜRELLİ