NAMAZGÂH CAMİ – KIRKAĞAÇ – MANİSA

Cami Kadiriye Mahallesi 69. Sokakla 6.sokağın kesiştiği yerde bulunmaktadır.

Cami ,Geçirdiği onarımlar sonucu orijinal görüntüsünden uzaklaşmıştır. En erken 19.yüzyıl ortalarında yapılmış olmalıdır. Yaptıran (Banisi) Hacı Süleyınan Ağadır.

Kitabe:

Hacı Süleyman Ağa hak ağarında çevreyi kerem

Nab-i bud sahib-ül hayrat ali hem

Cennet-i alaya garşı çektire ona leciın

Sad hezar rahmet etsin ruhuna onun kerim

 Ruzu mahşerde için de haşr edecek gam

El evladiyla ecmele ceın edüp mürninleri

Arnilinin ınenbua ve caıni beyt-i haram

Haleta Ala lutuf edüp lutfudur tarihini

(Kitabe, Doç.Dr. Abdülkadir Dündar tarafından okunmuştur).

    Kadiriye Mahallesi’nde bulunan cami, Kırkağaç’taki diğer camiler de olduğu gibi kareye yakın dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve düz tavanlıdır. Cami yakın tarihte tamamen yenilenmiştir. Sonradan ilave edilmiş enlemesine dikdörtgen planlı son cemaat yerinden harime giriş kapısının üzerinde kitabesi bulunmaktadır.

    Caminin doğu cephesinde altta ve üstte üçerden altı adet pencere açıklığı görülmektedir. Güney cephede aynı düzenlemeye sahiptir. Güneydoğu köşesi pahlanmıştır.

Caminin harimine kuzeydeki son cemaat yerine açılan kapıdan girilir. Harimin kuzeyinde dört yuvarlak direk üzerine oturtulmuş mahfil losını bulunmaktadır. Mahfilin mihrap eksenindeki orta kısmı yanın yuvarlak biçimde dışa taşkındır. Mahvi l bölüntüsü ile güney duvarı arasında kalan kısımdan harimin enlemnesine yöneliş gösteren planı açık biçimde hissedilmektedir . Cami iç duvarları diğerlerinde de olduğu gibi yerden yaklaşık 1 .5 m. yüksekliğe kadar fayansla kaplanmıştır. Yanın yuvarlak fondaki mihrap nişi de fayansla kaplanmıştır. Güneybatıda bulunan ahşap minber ise maviye boyanmasına rağmen orijinal izlenimi vermektedir. Harimin de dış cepheler gibi büyük oranda elden geçirildiği görülmektedir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI