23 Temmuz 2024
Camiler

MERAM KADI MÜRSEL CAMİİ – KONYA

Bu cami: Arapoğlu makasında Fahrettin paşa parkına giderken solda köşededir. Meram İlçesinde Gazi Alemşah Mahallesinde, Meram Halk Eğitim Merkezi binasının karşı köşesindedir. Mabedin havlu kapısı doğuya açılır.

Mimari bir değeri yoktur. Kitabesi; Hükümet civarındaki Gözlülü Hacı Halil Ağanın yenilediği Hacı Hasan Camii’nin kıble duvarına konulmuştur. Bu kitabeden hacı Mustafa Oğlu Mürsel’in Karamanoğlu Mehmed bey’in hükümdarlığı zamanında 812 Hicret yılında [ 1409 M. ] yalnız bir cami yaptırdığı anlaşılmaktadır. Bu kitabenin solunda mermer üzerine küfi hat ile kazılmış çok güzel basite = Güneş saati vardır.

Cami Medrese ve tekkeden teşekkül eden bu site Osmanlılar Konya yı aldıkları zamanda harap vaziyette imiş. Camii ve medrese KONYA’ya Karamanoğulları hâkim iken İbrahim bey’in zamanında [727 H. 1424 M. 868 H. 1463 M.]harab olmuş 2.Beyazid zamanında cami namaz kılınmaz halde harab idi. Vakfa Köse Muallim Sinan adında birisi tasarruf ediyordu. Her gün Kadı Mürsel adına kur’an’dan iki cüz okumak şartı ile gelirinden faydalanıyordu.

Caminin banisi Kadı Mürsel; Karamanoğlu 2. Mehmed’in Kazaskerlerinden idi.

Moloz taş duvarlı, ahşap üst örtülü, kiremit kaplı ahşap kırma çatılıdır. İçeride ortada tek ahşap direkli olup, bir de mahfel katı mevcuttur. Kuzey doğu köşesinde tuğladan bir minaresi vardır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2005 yılında yaptırılan onarım kapsamında; dış duvarlardaki mozaik sıva sökülmüş, gerekli taş duvar onarımları yapılarak horasan harcı ile derzlenmiştir. Ayrıca kıble cephesindeki muhdes depo yıkılmış, çatısı ve yağmur olukları yenilenmiş, bahçesi traverten ile kaplanarak temiz ve bakımlı bir eser görünümüne kavuşmuştur.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI