23 Mayıs 2024
Camiler

ÇELEBİ MEHMET (MEDRESE ÖNÜ) CAMİİ – MERZİFON – AMASYA

    Merzifon Cumhuriyet Caddesi ile Camii Cedit Mahallesi’nde, aynı addaki medresenin yanındadır. 1426’de Çelebi Mehmed’inoğlu Sultan II. Murat tarafından yaptırılmıştır.
Dikdörtgen plana sahiptir. Üzeri ahşap tavanlı ve kiremit örtülüdür. Üst örtüyü iç mekânda iki sıra halinde konmuş ahşap direkler taşımaktadır. Direklerin üzerindeki kalın ağaç kirişler bütün tavanın mihrap duvarını dikey olarak üç bölüme ayırır. Caminin, birisi kuzeyde diğer ikisi doğu ve batı kenarlarda olan üç kapısı bulunmaktadır. Bunlardan doğu kenardaki kapının kanatları ahşap oymacılığı bakımından oldukça güzeldir. Caminin bütün tavanı, Merzifon’daki diğer ahşap tavanlı camilerde olduğu gibi aşı boyaları ile bezemeliyken yapılan tamirlerde tavan değiştirildiğinden sadece eski kirişler üzerinde pek az süsleme örneği kalmıştır.
KAYNAK:YEŞİLIRMAK ORG