19 Nisan 2024
Camiler

ALİ BEY CAMİ – MANİSA

Ali Bey Camisi, giriş cephesi üzerinde yer alan kitabesine göre I. Mehmed döneminde, Timurtaş oğlu Ali Bey tarafından H.821/M.1418-1419 yılında yaptırılmıştır. H.978/M.1570-1571 yılında da caminin mahfil, minber ve minaresi yenilenmiştir.

Yapının banisi olan Ali Bey, Vezir Kara Timurtaş Paşa’nın oğludur. Saruhan sancakbeyi olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılarak Manisa’ya yerleşmiştir.

Aynı baninin, caminin güneyindeki boş alanda günümüze ulaşamamış hamamı vardı. 19. yüzyılın sonlarında caminin kuzeydoğu tarafına denk gelen alanda Manisa’nın ikinci mevlevihanesi yapılmış ve bu yapının bazı bölümleri 1995 yılına kadar gelmişti.

Ali Bey Camisi, tabhaneli cami olarak adlandırılan yapılardan biridir. Caminin harimi, kare planlı avlu ve ibadet mekânları ile dikdörtgen planlı yan mekânlardan oluşmaktadır. Mekânların üzeri düz ahşap tavanla örtülüdür. Kuzey cephesinde iki sahınlı bir son cemaat yeri vardır. Kot farkı nedeniyle son cemaat yerine çift yönlü bir merdivenle çıkılmaktadır. Minare, ibadet mekânının batı duvarına bitişik şekilde inşa edilmiştir. Minare gövdesinde tuğla süslemeler vardır. Yapının beden duvarları sıvalı olduğundan inşa malzemesi görülememektedir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI16:42 15.11.2020