17 Nisan 2024
AVRUPA GEZİLERİM

SULTAN MURAT TÜRBESİ VE SELAMLIK BİNASI – PİRİŞTİNA / KOSOVA

  Sultan I Murat Kompleksi Piriştina – Mitrovica yolunun 6’inci kilometresinde ya da Mazgit köyünde bulunmaktadır.

Sultan I Murat kompleksi: Türbe, Mezarlık ve Müzeden oluşmaktadır. Bu kompleks, kültürel, tarihi, ve dini bir anıttır. Kompleksin ziyaretçileri oldukça çoktur. Ziyaretlerin nedeni, kültürel ve dini amaçlıdır.

    Türbe 14 y.y inşa edilmiştir. Bu türbenin inşaatı Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır ve bu yer “Meşhed-i Hüdavendigar” olarak adlandırılır.

    Tarihsel verilere göre Türbede Sultan Murat’ın sadece iç organları yer almaktadır. Cenazesi ise Bursa’nın, Çekirge semtinde bulunmaktadır. Tarihsel dökümanlarda ise 1660 yılına kadar Türbenin restorasyonu yapılmamıştır. Restorasyon ancak 1660 yılından sonra bugünkü halini almıştır. Bu restorasyondan sonra Türbedar ailesi getirilmiştir. Daha sonraki restorasyonlar ise 1845 yılında yapılmıştır. 1866 yılında su tesisatı yapılmıştır. 1896 yılında ise Selamlık binası inşa edilmiştir. 2006 yılında ise restorasyondan sonra müze haline dönüştürülmüştür.

2005 yılında Türbe, Diyanet İşleri Vakfı tarafından restore edilmiştir.

BİRİNCİ KOSOVA SAVAŞININ TARİHİ

   10 Ağustos 1389, yılında I Kosova savaşı, Osmanlı ordusu ile Balkan ordusu muharebesinde birinci Sultan Murat şehit edilir. Sultan öldürülmesi hakkında değişik yorumlar da vardır. En güçlü verilere göre Sultan I Murad, Milos Obiliç tarafından öldürülmüştür.

Sultan Murat’ın tarihi

    Sultan I Murat (1326 – 1389) yıları arasında yaşamıştır. Osmanlı devletinin üçüncü padişahıdır. Sultan I Murat, Osmanlı devletinin, Avrupa’ya doğru kapılarını açan ilk Padişahtır. Osmanlı İmparatorluğunu 500.000 kilometre kare yaymıştır.

KOMPLEKSİN İÇİNDE ZİYARET EDİLEBİLENLER

Sultan I Murat türbesi.  Müze. Dut Ağacı, Rifat Paşa mezarı (Silistre kumandanı 1859), Hafız Mehmet Pasa mezarı (Kosova Valisi 1903), İlk Türbedarın mezarı Hacı Ali Buhara, İsmail Ağa mezarı, Çeşmeler ve Kitabeler, Sultan Abdül Aziz çeşme kitabesi, Ali Hacı Yakova çeşmesi ve kitabesi(1898), Sultan Reşad anısına yaptırılan çeşme(1911).