21 Mayıs 2024
Anıtlar

GAZİ UMUR BEY VE ANITI – BİRGİ – ÖDEMİŞ / İZMİR

Aydınoğulları Beyi Mehmet Bey’in oğlu olan Gazi Umurbey, Beyliğin 3. hükümdarı olarak 1334 yılında beyliğin başına geçmiştir. İlk Türk denizcileri arasında yer alan Gazi Umurbey, Saruhan oğlu Süleyman Bey ile birleşerek Ege Denizi’nde büyük bir donanma kurmuştur. Denizcilikte büyük başarılar kazanan Gazi Umur Bey, Ege’de Bizanslılar ve Cenevizlilere karşı büyük başarılar kazanmış ve Rodos’tan Mora ve Rumeli kıyıları da dâhil olmak üzere Çanakkale Boğazı’na kadar denizlerde kontrol sağlamıştır.

İzmir’in bir bölümünün fethinde de önemli rol oynayan Umur Bey, yine İzmir’in Hıristiyan egemenliğindeki bölümüne 1348 yılında bütün kuvvetleriyle yaptığı saldırı sırasında, askerlerine cesaret vermek için ön saflarda savaşırken, 39 yaşında okla vurularak şehit edilmiştir. Mezarı ise şimdiki Birgi’de bulunan anıtının karşısında yer alan babası Aydın Oğlu Mehmet Bey’in türbesinde bulunmaktadır.