İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE VE ELHAMRA SARAYI – İZMİR

İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE VE ELHAMRA SARAYI – İZMİR

Beyler Sokakta bulunan Salepçizade Konağının selamlık bölümü İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları doğrultusunda 1912 yılında İzmir Milli Kütüphanesine dönüştürülmüştür.
Milli Kütüphanenin yanındaki Elhamra Sineması 1922–1926 yıllarında yapılmıştır. Neo-Klasik üsluptaki bu yapı günümüzde İzmir Devlet Opera ve Balesi olarak kullanılmaktadır