KUŞLU ÇEŞME – KEMALPAŞA / İZMİR

Kemalpaşa Belediyesi Dere Mesire alanı yolu üzerindedir. Tarihi Emet Bey (Çarşı Camii) camiine oldukça yakın bir konumdadır. Kuşlu çeşme denilmesine çeşmenin ayna taşındaki kuş motiflerin olmasındandır.

Kitabesi aşağıda olduğu gibidir. 

İş bu sal meymenet asa, 
Geldi nife bir benat hayr’ul vefa 
Bünyad edib çeşme-i ab-ı hayat, 
Karye-i nifi eyledi ihya, 
Huda şad eyleye ervah-ı dar-ı cüda, 
Duhter-i pakidar Selaniklizadenin, 
Denildi ismine Tahire hanım anın, 
Refiki ola Fatıma tüz Zehranın, sene 1243 ( Miladi 1828) Yazmaktadır.

Kaynak: Edip Gül (Kemalpaşa – Nif)