TAHTALI (İBRAHİM AĞA ZADE )CAMİ – KINIK / İZMİR

İzmir ili, Kınık ilçesi, Ilıca mevki, Çoban sokak ile Abdülbaki sokak köşesinde olan TAHTALI CAMİ, Geç Osmanlı dönemi eseridir. Yapım tarihi H/1022 yılıdır.
Kaba yontu taş malzeme ile yığma teknikle inşa edilmiştir. Yapıdaki pencereler kesme taştan yuvarlak kemerli sövelere sahiptir. Minare kaidesi kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Kapısı üzerinde iki adet kitabe mevcuttur. Gövdesi tuğla malzemeden silindirik şekillidir. Harim bölümünün üzerinde sekizgen kaideli bir kubbesi vardır.